EU projekt

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

–          naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja poduzeća KAPRONCA d.o.o.

–          kratki opis projekta: Svrha ovog projekta je kroz posjet sajmovima na kojoma će poduzeće predstavljati svoje proizvode ostvariti izlazak na nova strana tržišta (njemačko i poljsko), odnosno povećati izvoz svojih proizvoda te tako ostvariti povećanje prihoda, obima poslovanja i stvoriti uvjete za veću konkurentnost. Predstavljanjem proizvoda na sajmovima i ostvarivanjem kontakata sa potencijalnim poslovnim partnerima će poduzeće istaknuti ključne prednosti svojih proizvoda – tradicionalne metode proizvodnje te visoku kvalitetu i inovativnost proizvoda uz pristupačnu cijenu.

–          ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt internacionalizacije poslovanja poduzeća kroz izlazak na strana tržišta je okosnica budućeg razvoja poduzeća Kapronca d.o.o. Cilj projekta je kroz sudjelovane na sajmovima i predstavljanje vlastitih proizvoda ostvariti izlazak na strana tržišta bilo neposredno, bilo preko poslovnih partnera koji posluju na ciljanim tržištima,  što će se ogledati u većem udjelu na tržištu, većoj konkurentnosti, povećanju obima poslovanja i prihoda te uspješnijem poslovanju.

–          ukupna vrijednost projekta: 736.649,50  HRK, iznos koji sufinancira EU: 603.010,74 HRK

–          razdoblje provedbe projekta: 3. siječnja 2019. do 3. prosinca 2020

–          kontakt osoba za više informacija: Natalia Županić

www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779